Tin tức

Chính sách bồi thường

Ngày đăng: 17-11-2022 11:32:26

Quy định bồi thường khi hàng hóa mất mát/hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

 • Các trường hợp được coi là mất hàng:
  • Nhà xe Cúc gửi thông báo cho Khách hàng bằng văn bản/email thông báo đã làm mất hàng;
  • Quá hạn xử lý yêu cầu hỗ trợ/khiếu nại: Quá thời hạn phản hồi yêu cầu hỗ trợ hoặc quá hạn giải quyết khiếu nại mà Chành xe Cúc vẫn chưa đưa ra phương án cuối cùng cho bưu gửi (Đã lấy hàng/ Đã giao hàng/Đã trả hàng/Đang chuyển hoàn hoặc Chốt bồi thường, …)
  • Giao hàng quá hạn: Nhà xe Cúc đã cập nhật trạng thái tương đương với “Đã lấy hàng” nhưng quá 7 (bảy) ngày vẫn chưa cập nhật trạng thái “Giao hàng thành công” hoặc trạng thái tương đương “Bắt đầu trả hàng về người gửi;
  • Chuyển hoàn hàng quá hạn: Nhà xe Cúc đã cập nhật trạng thái tương đương “Bắt đầu trả hàng về người gửi” nhưng quá 7 (bảy) ngày kể từ ngày cập nhật trạng thái này, khách hàng vẫn chưa nhận được hàng chuyển hoàn mà không phải do lỗi của Khách hàng (từ chối nhận hàng trả về hoặc không nghe điện thoại khi Nhà xe Cúc liên hệ trả hàng);
  • Các trường hợp khác có sự thỏa thuận và đồng ý của cả hai giữa Khách hàng và Nhà xe Cúc
  • Các trường hợp được coi là hư hỏng hàng hóa do vận chuyển:
  • Trong trường hợp đơn hàng cho phép Người nhận kiểm tra hàng trước khi nhận hàng và Người nhận từ chối nhận hàng, trên biên bản cần thể hiện rõ xác nhận nội dung bên trong của gói hàng cũng như tình trạng hàng hóa tại thời điểm Người nhận mở hàng ra kiểm tra và lý do từ chối nhận hàng.
  • Trong trường hợp ngoại quan bưu gửi không còn nguyên vẹn khi Nhà xe Cúc giao/hoàn hàng, Chành xe Cúc tiến hành hướng dẫn Người nhận/Người gửi lập “Biên bản hàng hóa bất thường” có xác nhận của Người nhận/Người gửi về tình trạng thực tế của bưu gửi ngay tại thời điểm Người nhận/Người gửi nhận được hàng.
  • Nhà xe Cúc sẽ chịu trách nhiệm bồi thường đến Khách hàng nếu Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc xảy ra trong quá trình Nhà xe Cúc cung cấp Dịch vụ gây ra do lỗi của Nhà xe Cúc. Trách nhiệm của Nhà xe Cúc chỉ giới hạn trong thiệt hại và tổn thất trực tiếp và thực tế gây ra cho hoặc liên quan đến Bưu gửi. Các loại thiệt hại hoặc tổn thất khác (bao gồm nhưng không hạn chế bởi tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh) sẽ bị loại trừ.

Lưu ý

 • Trong trường hợp đơn hàng cho phép Người nhận kiểm tra hàng trước khi nhận hàng và Người nhận từ chối nhận hàng, trên biên bản cần thể hiện rõ xác nhận nội dung bên trong của gói hàng cũng như tình trạng hàng hóa tại thời điểm Người nhận mở hàng ra kiểm tra và lý do từ chối nhận hàng.
 • Trong trường hợp ngoại quan bưu gửi không còn nguyên vẹn khi Nhà xe Cúc giao/hoàn hàng, Nhà xe Cúc tiến hành hướng dẫn Người nhận/Người gửi lập “Biên bản hàng hóa bất thường” có xác nhận của Người nhận/Người gửi về tình trạng thực tế của bưu gửi ngay tại thời điểm Người nhận/Người gửi nhận được hàng.
 • Chành xe Cúc sẽ chịu trách nhiệm bồi thường đến Khách hàng nếu Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc xảy ra trong quá trình Nhà xe Cúc cung cấp Dịch vụ gây ra do lỗi của Nhà xe Cúc. Trách nhiệm của Nhà xe Cúc chỉ giới hạn trong thiệt hại và tổn thất trực tiếp và thực tế gây ra cho hoặc liên quan đến Bưu gửi. Các loại thiệt hại hoặc tổn thất khác (bao gồm nhưng không hạn chế bởi tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh) sẽ bị loại trừ.

Bài viết liên quan

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

0963655755 - 0918211301

Hỗ trợ tư vấn 24/7

0963655755

Video clip

Copyright © 2022 - Thiết kế Web: PhuongNamVina

Đang truy cập: 2

Tổng truy cập: 33904

0963655755